Над 11 500 ученици от 180 училища са включени в дуално обучение в партньорство с над 690 работодатели в страната. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков на информационна среща по проекта "Подкрепа за дуалната система на обучение". В нея участваха над 200 души - родители и ученици от София-град и София-област, на които предстои избор на средно образование, както и представители на бизнеса.

За разширяване на обхвата на дуалното обучение са инвестирани близо 20 милиона лева чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съобщават от МОН.

„Дуалното обучение позволява на учениците, още в процеса на обучение, да изграждат своите ключови и професионални умения и компетентности в реална работна среда“, отбеляза министър Галин Цоков. По думите му това им позволява да станат по-добри професионалисти, но и да бъдат харесани от самите работодатели и да могат да започнат веднага работа след приключване на своето обучение. В рамките на такъв тип образование много рядко може да има и безработица, защото учениците още при обучението ще могат да намерят своите реални работни позиции. Министърът акцентира, че в този партньорски модел на обучение училищата могат да подобряват своите учебни програми - в диалог с фирмите, с които работят.

„Дуалното обучение е един от най-добрите модели на образование, защото учениците, заедно с часовете в класната стая, имат възможност за продължително обучение в предприятия на конкретни работни места, а с напътствията на наставниците овладяват необходимите на пазара на труда професионални умения“, обясни министър Цоков. В много от общообразователните училища също има професионални паралелки с обучение по информационни технологии, икономика, хотелиерство, творчески професии и други.

„Дуалното обучение е много важно за образователната система и защото то дава повече възможности за изграждане на връзката между родителите, училището и работодателите“, каза министър Галин Цоков. Той отбеляза, че е приета стратегическа визия за развитие на дуалното образование и обучение в България до 2030 г. от Консултативния съвет по професионално образование, която предвижда гъвкав прием в дуално обучение, облекчения за работодателите, но и трансформирането им в двигател на обучението чрез работа.

В срещата, чиято цел бе да мотивира избор на дуално обучение, участваха и началниците на двете Регионални управления на образованието в София-град и София-област, експерти от МОН, а ученици, учители, наставници и мениджъри на малки фирми и големи успешни вериги споделиха какво са постигнали благодарение на тази форма на ранна професионална подготовка. На изложбени щандове ученици от паралелки с дуално обучение от 11 професионални гимназии показаха готови изделия и работни процеси, които прилагат в обучението чрез работа.