В началото на м. февруари 2024 г. Людмила Иванова инициира допитване до учители и родители за необходимите реформи в образованието в групата във Фейсбук „За качествена и иновативна образователна система”. Техните мнения и предложения са обобщени в няколко аспекта:

  1. Промяна на системата на финансиране – Основната функция на директорите е да организират, управляват и контролират учебния процес. Задължението да управляват и финансите на училището отнема от времето им, за да могат ефективно и качествено да изпълняват основните си задължения. Делегираните бюджети водят до лоши практики. Зависимостта на бюджета на едно училище от броя ученици предполага затваряне на очите за лошата дисциплина и отсъствията и преминаване на ученици от клас в клас без да са усвоили необходимите знания. Учениците, които повтарят не носят пари на училището. Записването на мъртви души, за да се увеличи бройката също е недопустима практика. Учителите трябва да са свободни да учат и оценяват учениците по съвест.

България се забави изключително много с реформите, като те бяха започнати 10 години по-късно от всички останали страни от Източния блок.

Полша започна още през 1989 г. т.нар. Шокова терапия. През 1989 г. в България никой не знаеше какви реформи трябва да се направят и как се преминава към капитализъм. Това каза Георги Ангелов, старши икономист в Институт “Отворено общество”, пред Bloomberg TV.

“Това е загубено десетилетие за България. Страната се движи с 10 години закъснение по всички показатели – по бедност, доходи, влизането в ЕС беше по-късно, забавяме се и с членството в Шенген”.

България остава страната с най-евтин труд в Европейския съюз (ЕС). Дори и да се увеличат заплатите с 20%, България ще остане с най-евтин труд в ЕС заедно с Румъния, коментира Ангелов.

Учителите с бонус заплата и половина за 2023 г.

Изплащат по 15% увеличение за всеки месец от януари 2023 до края на годината.

Основното възнаграждение на педагозите става 1709 лв., за директорите - 2082 лв.

Сроковете зависят от приемането на бюджетите по общини

Юлиян Петров и Георги Стойчев в изборното студио на Bulgaria ON AIR

29 окт 2023 17:27, Анисия Иванова


Преди началото на всяка учебна година говорим за недостиг на учители - най-вече по математика, информатика и природни науки. Преподавателите на 60 и повече години са общо 12 300.

Около 1900 преподаватели от 26 висши училища в 12 града в България подготвят бъдещи учители, съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на семинар „Дигитална трансформация в обучението на бъдещи учители“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

По думите му 600 от тези преподаватели вече са били обучени по Националната програма на МОН „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“. Нейната цел е обучението на студентите по педагогически специалности да стане по-компетентностно и практически насочено, както и да развият умения за използване на съвременни дигитални технологии при преподаването. За постигането й е предвидено самите преподаватели да преминат целенасочени обучения, за да се гарантира придобиването на съответните умения, съобщават от МОН.