„Фондация за европейско образование и професионална квалификация”- /ФЕОПК/ е създадена през м. юли 2006 г. Фондацията извършва дейност в обществена полза. Екипът на фондацията включва учители и лектори в областта на средното, професионалното и висше образование- инженери, филолози, социолози и еколози.

Основни цели на Фондацията:

Да развива и утвърждава духовните ценности, гражданското общество инауката;

Да съдейства за развитието на българското образование в съответствие със съвременните европейски тенденции;

Да съдейства за институционалното укрепване и развитие на български учебни заведения и да способства за включването и м в европейски образователнипрограми;

Да предоставя консултантски услуги за повишаване качеството и ефективността на учебно-възпитателния процес в България;

Да подпомага финансово образованието на материалнозатрудненени ученици и студенти;

Да съдейства за усъвършенстването на професионалното обучение и повишаване качеството и квалификацията на човешките ресурси;

Да насърчава увеличаването на трудовата заетост и подобряване качеството на живот;

Да подпомага социалната интеграция на хора с увреждания, деца в риск и лица от други социално уязвими групи;

Да подкрепя защитата и развитието на околната среда;

Да изпробва и развива методи за природосъобразен начин на живот;

Да участва в европейски програми за осъществяване на своите цели;

 

Предмет на основна дейност

Фондацията постига целите си като:

Участва в международни програми и проекти за развитие на образованието и защита на околната среда;

Инициира, подкрепя и осъществява проекти за усъвършенстване наобразователната система в страната;

Осъществява дейности свързани с прилагане на активни мерки на пазара натруда, професионално обучение и повишаване качеството и квалификацията на човешките ресурси;

Осъществява публикации и медийни проекти;

Организира конференции, семинари и други публични прояви, свързани с целите на Фондацията;

Извършва съвместна дейност с държавни и общински институции, с представители на доброволчески организации, на други нестопански организации и бизнеса;

Създава и поддържа бази данни с информация свързана с организираните от Фондацията дейности;

Органи на Фондацията

1. Директор на Фондацията – инж. Людмила Иванова.

2. Настоятелство и членове на настоятелството:

Людмила Иванова –инж. „Компютърни системи”;

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Виолета Захариева – магистър „Управление на човешките ресурси”;

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Николай Карагъозов – магистър „Индустриална екология”

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

.Адрес на фондацията: гр. София, община “Слатина”, ж.к. Яворов бл. 42, вх. А.