( Европейски стандарти в професионалното образование ) обмен на опит на преподаватели в професионалното образование в сферата на оптиката и измервателната техника.

Партньори:

1. Национална Професионална Гимназия по Прецизна Техника и Оптика М. В. Ломоносов гр. София / www.lomonosov-bg.com /

2. Организацията Geselschaft fur Europabildung  /GEB/ oт Германия / www.europabildung.org

Резюме на проекта

(Европейски опит в обучението по технология на фармацевтичните и парфюмерийно козметични продукти) обмен на опит на преподаватели в професионалното образование в сферата на фармацевтиката, парфюмерията и козметиката.

Партньори:

1. Професионалната гимназия по химични и микробиологични технологии Проф. Пенчо Райков гр. София

2. Maison de la Promotion Sociale (MPS) -гр. Бордо, Франция www.maisondelapromotionsociale.org /

Презентации на проекта:

(Усъвършенстване на професионалното обучение по екология и биотехнологии) обмен на опит на преподаватели в професионалното образование в сферата на екологията и биотехнологиите.

Партньори:

1. Професионална Гимназия по екология и биотехнологии Проф. Асен Златарев гр. София

2. Организацията Geselschaft fur Europabildung  /GEB/ oт Берлин, Германия

Презентация на проекта:

Резюме: