Делегирани бюджети

Мандатност на директорите

 

През последните две години на прехода най-накрая управляващите решиха, че образованието трябва да бъде приоритет на държавата. За изминалия период от време се реализираха толкова погрешни политики, че българското образование се оказа на едно от последните места в Европейския съюз. Българският учител, който трябва да заема една достойна позиция в българското общество бе поставен в унизително положение с мизерно заплащане, лоша работна среда и липса на уважение и респект от страна на ученици и родители. В програмата на правителството е заложено двойно увеличение на заплатите на учителите. Но дали само тази мярка ще привлече млади учители. Когато новият учител  попадне в училището, там, където няма мотивация и всеки ден ще си къса нервите, той ще намери на друго място същата заплата. Трябва да се започне с промяна в самата организация на училището, както и да се направят   радикални реформи в системата на българското образование.

Международните изследвания и тестове PISA показаха лошите резултати на нашата образователна система - неграмотност и неспособност на голям процент от учащите да анализират и решават адекватно  редица проблеми от заобикалящата ги действителност. Липсват добре подготвени и квалифицирани средни кадри за индустрията, поради ниското качество на професионалното образование. 

Защо е толкова важна реформата в образованието? Защото най-бързо в Европа напредват страните с добро образование. Пример за това са двете най-динамично развиващи се държави - Естония и Полша, които имат качествено образование. Доказателство за това са високите резултати от тестовете PISA на тези две страни.

За съжаление в дебата за реформите в средното образование не бяха поканени учителите и не бяха чути техните мнения. Това са хората, които всеки ден влизат в класните стаи и най-добре знаят кои са основните проблеми в нашето училище. Така новият закон за предучилищното и училищно образование не засегна един от най-важните проблеми, а именно системата на финансиране на българското образование.      

Поради тази причина „Фондация за европейско образование и професионална квалификация” – НПО в обществена полза от гр. София,  инициира анонимна анкета за  учители с цел да се чуе тяхното мнение за основните проблеми в областта на основното и средно образование.

 

 

АНОНИМНА АНКЕТА