Около 1900 преподаватели от 26 висши училища в 12 града в България подготвят бъдещи учители, съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на семинар „Дигитална трансформация в обучението на бъдещи учители“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

По думите му 600 от тези преподаватели вече са били обучени по Националната програма на МОН „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“. Нейната цел е обучението на студентите по педагогически специалности да стане по-компетентностно и практически насочено, както и да развият умения за използване на съвременни дигитални технологии при преподаването. За постигането й е предвидено самите преподаватели да преминат целенасочени обучения, за да се гарантира придобиването на съответните умения, съобщават от МОН.

„Подготовката на учители в последните 10-15 години в целия свят става все повече компетентностно ориентирана. Това означава, че преподавателите, които подготвят студенти бъдещи учители, трябва да работят за развитие на техните ключови и професионални компетентности. Самите учебни програми трябва да бъдат насочени към повече практическа подготовка“, обясни министър Цоков. Toй даде за пример държави като Канада, Великобритания, САЩ и Австралия, където в последните години се развиват такива учебни програми, в които голяма част от учебното време на студентите бъдещи учители преминава в базови училища с цел развиване на практически професионалните си умения. Проф. Цоков изрази увереност, че такъв ще бъде резултатът от националната програма – образование, което е свързано не само с теоретични знания и определени концепции, а преди всичко с осигуряването на връзка между теория и практика, с изграждането на положителни нагласи у студентите бъдещи учители и със създаването на умения, които след това да бъдат реализирани в самата учебна среда. „Изключително важно е и да се свърже процесът на дигитализация в средното училище с изграждането на много добри дигитални умения на бъдещите учители. Те ще им позволят без проблем да работят с бъдещите платформи на обучение, да създават учебно съдържание в Дигиталната раница, да могат да работят в СТЕМ центровете“, обясни министър Цоков.

По-рано той откри Центъра за иновативни образователни технологии във Великотърновския университет, изграден със средства по Националната програмата.